Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiranja kategoriziranih sportaša osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – kategoriziranim sportašima pod određenim uvjetima. Ovom prilikom skrećemo pozornost na Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj: 63/19) te molimo da obratite pozornost na članak 4. stavak 4. spomenutog Pravilnika koji propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Ministarstva turizma i sporta dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskog centra u natječajnom roku i u skladu s uvjetima natječaja koje propisuju studentski centri, a na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Redoviti studenti – kategorizirani sportaši koji će zatražiti smještaj u studentski dom dužni su:

·         prijaviti se na natječaj studentskog centara u natječajnom roku koji propisuje studentski centar i dostaviti propisanu dokumentaciju koja je potrebna za osiguranje smještaja u studentskom domu. U svojoj prijavi mogu naznačiti da se radi o redovitom studentu – kategoriziranom sportašu,

·         prijaviti se Ministarstvu turizma i sporta s naznakom „studentski dom – kategorizirani sportaši“ najkasnije do 1. rujna 2022. godine te dostaviti propisnu dokumentaciju iz Zahtjeva za smještaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/smjestaj-u-studentski-dom/21586 .

Prijavu za smještaj studenti – kategorizirani sportaši trebaju dostaviti na adresu:

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14

10 000 Zagreb

(studentski dom – kategorizirani sportaši)

Po dostavi dokumentacije, Ministarstvo turizma i sporta će Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti mišljenje o prijavitelju. Za kategorizirane sportaše, koji zadovoljavaju sve propisane uvijete za dodjelu smještaja u dom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti će posebnu odluku o smještaju koja će biti dostavljena na adresu prijavitelja i studentskog centra za koji je se prijavitelj natjecao.

Molimo vas da obavijest dostavite svim svojim članovima ili članicama, kako bi redoviti studenti – kategorizirani sportaši pravovremeno dobili obavijest o načinu prijave kao i uvjetima koje moraju ispunjavati za dodjelu mjesta u studentski dom te obavijest također objavite na svojim mrežnim stranicama.

S poštovanjem,

cid:image001.jpg@01D66BDC.D5366FA0Prisavlje 14, 10000 Zagrebcid:image003.jpg@01D70C1C.43F92CE0Služba za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i informatizaciju u sportucid:image002.jpg@01D66BDC.D5366FA0  + 385 1 604 2959cid:image002.jpg@01D66BDC.D5366FA0  + 385 1 604 2981cid:image003.jpg@01D66BDC.D5366FA0 skolski-sport@mints.hrcid:image004.jpg@01D66BDC.D5366FA0  www.mint.gov.hr