ČLANICE HRVATSKOG SAVEZA MAŽORETKINJA

1. Cavtatske mažoretkinje Cavtat
2. Čakovečke mažoretkinje Čakovec
3. Desinićke mažoretkinje Desinić
4. Udruga mažoretkinja općine Domašinec
5. Udruga mažoretkinja općine Donji Kraljevec
6. Udruga mažoretkinje Dubrovčan
7. Plesom i sportom protiv nasilja i droge Dubrovnik, Mažoretkinje Mokošica
8. Udruga dugoselskih mažoretkinja „Martin grad“ Dugo Selo
9. Mažoretkinje Goričan
10. Udruga mažoretkinja općine Kaptol Kaptol
11. Plesna udruga „Kaštelanske mažoretkinje“
12. Mažoretkinje grada Koprivnice
13. Udruga korčulanskih mažoretkinja Korčula
14. Gradski puhački orkestar i mažoretkinje Krapina
15. Mažoret tim Novigrada Podravskog
16. Udruga mažoretkinja Lipika
17. Udruga Ludbreške mažoretkinje Ludbreg
18. Udruga mažoretkinja Murskog Središća
19. Mažoretkinje grada Nove Gradiške
20. Udruga mažoretkinja grada Pleternice
21. Udruga Požeške mažoretkinje Požega
22. Primoštenske mažoretkinje Primošten
23. Radobojske mažoretkinje Radoboj
24. Segetske mažoretkinje  Seget Donji
25. Sinjske mažoretkinje Sinj
26. Športsko plesna udruga “Solinske mažoretkinje”
27. Športsko plesna udruga “Splitske mažoretkinje”
28. Svetomartinske mažoretkinje Sveti Martin na Muri
29. KUD Triljske mažoretkinje trilj
30. Halubajske mažoretkinje Viškovo
31. Veličke mažoretkinje Velika
32. Vodiške mažoretkinje Vodice
33. Mažoretkinje grada Valpova