Temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakonu o zaštiti osobnih podataka službenicom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Elizabeta Črepinko, a voditeljicom i izvršiteljicom obrade se imenuje Snježana Sremec.

Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: hrvatski.twirling.savez@gmail.com

telefon: +385 99 213 76 02

Pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i informativne aktivnosti prema Vama, možete opozvati u bilo kojem trenutku. Pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor ili informiranost, možete podnijeti elektroničkom poštom na adresu hrvatski.twirling.savez@gmail.com .

Izjava o zaštiti osobnih podataka